Doelen

De stichting Ajdir Temsaman Europe heeft ten doel: het uit liefdadigheidsoogpunt op allerlei mogelijke wijzen ondersteunen van de inwoners van het dorp Ajdir Temsaman in Marokko, en voorts al hetgeen met een en ander.

 

Dit doel trachten we te bereiken door onder meer:

* Het inzamelen van geld om daarmee concrete projecten te financieren.
* Het verschaffen van middelen ter verbetering van de onderwijsfaciliteiten, om daarmee het volgens van onderwijs te stimuleren.
* Het financieel ondersteunen van mensen die geen of nauwelijks inkomen genieten.
* Het ter beschikking stellen van medische materialen en hulpgoederen.
* Het (financieel) ondersteunen van diverse projecten op het gebied van het onderwijs, de gezondheidszorg en de landbouw.
* Het leveren van (geldelijke) bijdragen ter verbetering van watervoorziening.

Direct Doneren

Name*

Email address

Project*

Amount *

Error: Mollie error: Unauthorized Request - Missing authentication, or failed to authenticate